Odborné poradenstvo zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom

Všetky služby Všetky služby
Hlavný obrázok

Cenník

Aktuálny cenník platný od 15. marca 2023

  • Individuálna supervízia 45 eur/50 min
  • Skupinová supervízia 75 eur/90 min
  • Poradenstvo individuálne 30 eur/45 min
  • Poradenstvo dyadické 55 eur/80 min
  • Poradenstvo skupinové 20 eur/ osoba

Poradkyňa nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poradkyňa poskytuje služby v oblasti osobnostného rozvoja a zdravého životného štýlu. Služby ponúkané a poskytované poradkyňou nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Všetky úkony si klient / zákonný zástupca hradí sám v plnej výške podľa platného cenníka.

Cenník