Odborné poradenstvo zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom

Všetky služby Všetky služby
Hlavný obrázok

Služby, ktoré poskytujeme

Odborné poradenské služby zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom

Odborné poradenské služby zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom

Podpora a pomoc pri zvládaní náročných situácií v živote dieťaťa – rozvod, strata blízkej osoby, traumatizácia

Podpora a pomoc pri zvládaní náročných situácií v živote dieťaťa – rozvod, strata blízkej osoby, traumatizácia

Odborné poradenstvo špecificky zamerané na potreby dieťaťa

Odborné poradenstvo špecificky zamerané na potreby dieťaťa

Skupinové stretnutia pre náhradných rodičov

Skupinové stretnutia pre náhradných rodičov

Poradenstvo rodičom

Poradenstvo rodičom

Supervízia

Supervízia

Vzdelávanie

Vzdelávanie