Odborné poradenstvo zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom

Všetky služby Všetky služby
Hlavný obrázok

Aktuality

Prečo občas deti potrebujú pomoc od odborníka?

16. október 2023

Situácie, ktoré prichádzajú do životov detí sú rôzne. Môžu byť očakávané, ale často sa stretávame s tým, že prídu neočakávane, náhle a u dieťaťa vyvolajú prežívanie pocitu neistoty, narušia pocit bezpečia, či vnesú do života chaos. Niekedy dieťa rastie v prostredí, kde nie sú ideálne podmienky pre jeho celkový vývin. Môže rásť v rodine, ktorá na prvé miesto vo výchove kladie výkon, dosahovanie úspechu a neprijíma nič iné. Dieťa, ktoré dostáva uznanie a lásku len v situáciách, kedy dosahuje méty vytýčené svojimi rodičmi sa môže naučiť, že je dosť dobré a hodné lásky len vtedy ak... Iné dieťa môže vyrastať v rodine, kde sa objavuje závislosť jedného, či oboch rodičov. Rodičia nedokážu adekvátne napĺňať potreby dieťaťa, môžu byť niekedy pre dieťa ohrozujúci. Ďalšiemu dieťaťu náhle zomrie niekto blízky z rodiny - brat, sestra, milovaná babička, otec alebo matka.

Prečítať článok
Prečo občas deti potrebujú pomoc od odborníka?