Odborné poradenstvo zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom

Všetky služby Všetky služby
Hlavný obrázok

Profil

V roku 2010 som ukončila jednoodborové štúdium psychológie na UKF v Nitre. Po ukončení štúdia som sa zamestnala v Reedukačnom centre, kde som pracovala s mladistvými s poruchami správania. Následne som pracovala v Centre pre deti a rodiny. Mám skúsenosť s odbornou prácou s deťmi od narodenia až po mladú dospelosť. Absolvovala som niekoľko dlhodobých odborných vzdelávaní orientovaných na terapeutickú a diagnostickú prácu s detským klientom.

Vo svojej praxi prevažne pracujem s deťmi so vzťahovou traumou, poruchami v oblasti pripútania, detskými adverznými skúsenosťami, ale s deťmi s psychosomatickými problémami a deťmi s narušením v emocionálnej a sociálnej oblasti vývinu. Mám skúsenosť s odbornou skupinovou a komunitnou prácou s deťmi poruchami správania.

V roku 2019 som vykonala druhú atestáciu na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave.

Prehľad absolvovaných odborných vzdelávaní

  • 2014 - 2015 – Terapia Hrou – Inštitút terapie hrou
  • 2018 - Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho – Plamienok
  • 2018 - 2019 - Dyadická vývojová terapia zameraná na attachment – NATAMA
  • 2021 - 2022 – Supervízia v pomáhajúcich profesiách – ASSP
  • 2023 – Kurz lektor – IBP /100 hodín/

Ďalšie vzdelávania

Test stromu, Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu s jednotlivcom, Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi, Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby, Sandplaying, Psychická trauma dieťaťa, Nenásilná komunikácia 1. a 2. úroveň, Kurz bazálnej stimulácie, Snoezelen...

Profil