Odborné poradenstvo zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom

Všetky služby Všetky služby
Hlavný obrázok

Kontakt

Buď.Sám.Sebou s.r.o.

Buď.Sám.Sebou s.r.o.

  • Chrenovská 14
  • 949 01 Nitra
  • Slovensko
  • IČO: 55 239 587
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Dôležité upozornenie

Pre nadviazanie spolupráce s detským klientom je potrebné absolvovať najprv rodičovskú konzultáciu za účelom dohodnutia si podmienok spolupráce a nastavenia poradenských cieľov.

Poradkyňa nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poradkyňa poskytuje služby v oblasti osobnostného rozvoja a zdravého životného štýlu. Služby ponúkané a poskytované poradkyňou nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.