Odborné poradenstvo zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom

Všetky služby Všetky služby
Hlavný obrázok

Prečo občas deti potrebujú pomoc od odborníka?

Situácie, ktoré prichádzajú do životov detí sú rôzne. Môžu byť očakávané, ale často sa stretávame s tým, že prídu neočakávane, náhle a u dieťaťa vyvolajú prežívanie pocitu neistoty, narušia pocit bezpečia, či vnesú do života chaos. Niekedy dieťa rastie v prostredí, kde nie sú ideálne podmienky pre jeho celkový vývin. Môže rásť v rodine, ktorá na prvé miesto vo výchove kladie výkon, dosahovanie úspechu a neprijíma nič iné. Dieťa, ktoré dostáva uznanie a lásku len v situáciách, kedy dosahuje méty vytýčené svojimi rodičmi sa môže naučiť, že je dosť dobré a hodné lásky len vtedy ak... Iné dieťa môže vyrastať v rodine, kde sa objavuje závislosť jedného, či oboch rodičov. Rodičia nedokážu adekvátne napĺňať potreby dieťaťa, môžu byť niekedy pre dieťa ohrozujúci. Ďalšiemu dieťaťu náhle zomrie niekto blízky z rodiny - brat, sestra, milovaná babička, otec alebo matka.

Dieťa intenzívne prežíva túto traumatickú udalosť a vyžaduje pomoc pri spracovaní straty. Môže sa však stať, že rodina je tak silno zasiahnutá stratou, že jednotliví členovia nedokážu byť oporou pre dieťa, pretože sa potrebujú postarať o seba. A ďalšie dieťa môže prežívať rozvod, odlúčenie rodičov, rozpad istoty a systému, ktorý mu prinášal bezpečie, istotu, prijatie. Iné je zase šikované v škole, má problém so sebaprijatím. Niektoré je adoptované, či nevyrastá so svojou biologickou rodinou, cíti sa odvrhnuté, vykorenené a neprijaté. Mama, či otec iného dieťaťa trpia psychickým ochorením, napĺňanie a vnímanie potrieb ich dieťaťa je pre nich veľmi náročné. Ostatné dieťa bolo dlhodobo odlúčené od svojich rodičov kvôli chronickému, či náhlemu ochoreniu, prežilo veľa strachu a bolesti, napriek tomu navonok sa prejavuje ako odvážne a silné, no vo vnútri je zranené, ubolené a ustráchané.

Existuje nespočetné množstvo ďalších situácií, príbehov detí, ktoré občas potrebujú pomoc odborníka. Neznamená to, že rodičia, či iné blízke osoby nepomáhajú, naopak často hľadajú spôsoby a možnosti ako dieťaťu pomôcť, niekedy sa to podarí, ale niekedy nie. Je fajn pozrieť sa na problém z nezainteresovanej strany, bez emočného angažovania sa v príbehu. Odborník prostredníctvom odborných metód, techník a princípov dokáže dieťaťu vytvoriť podmienky pre spracovanie životných ťažkostí, poskytne mu priestor pre to, aby mohlo byť samé sebou, vyjadriť aj tie najtajnejšie túžby, obavy, bolesti. Všetko čo dieťa do procesu prinesie je prijaté a nehodnotené. Dieťa môže zažiť korektívnu skúsenosť alebo sa pozrieť na problémovú situáciu z iného uhla pohľadu. Vzťah odborníka a dieťaťa je výnimočný a dôverný.

Často sa stretávame s presvedčeniami, že rodičia nevyhľadávajú pomoc pre svoje dieťa pretože majú obavy, inokedy sú presvedčení, že oni by mali byť schopní vždy a za každých okolností svojmu dieťaťu pomôcť. Sú však situácie, ktoré tak silno ovplyvnia prežívanie a následne aj správanie dieťaťa, že je potrebné, aby dieťaťu bola ponúknutá odborná pomoc. Neznamená to, že rodič už nepomáha, práve naopak je veľmi významným partnerom v celom odbornom procese práce s dieťaťom. Pomoc a podpora rodiča prebieha v domácom prostredí.

Hľadanie podpory a pomoci pre dieťa znamená, že rodič je dostatočne vnímavý a citlivý na potreby svojho dieťaťa.

Aktuality